Каталог радова са конкурса за израду идејног решења за изградњу објекта социјалног становања у Камендину