недеља, 27. децембар 2020.

БВК: Нетачне изјаве у вези са Планом детаљне регулације за део Макишког поља

Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација” најоштрије осуђује нетачне изјаве о томе да ће Београд остати без воде ако се усвоји План детаљне регулације за део Макишког поља. 

„Такве тврдње су обична лаж, а њихово намерно пласирање представља кривично дело ширења лажних вести и узнемиравања грађана. ЈКП „Београдски водовод и канализација” је учествовало у изради плана путем давање услова, као носилац јавних овлашћења, како са аспекта заштите изворишта, тако и са аспекта очувања водоводног и канализационог система. Осим давања услова, одржано је низ састанака са Урбанистичким заводом Београда, који је обрађивач плана. Заштита изворишта и резерви површинских и подземних вода обезбеђује се формирањем зона санитарне заштите, дефинисањем и спровођењем услова, мера и ограничења. Заштита изворишта се спроводи у складу са:
1. Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС” бр. 92/2008),
2. Решењем о одређивању зона санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда (Министарство здравља Републике Србије, бр. 530-01-48/2014-10, од 01.08.2014.),
3. Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода водоснабдевања града Београда (Институт „Јарослав Черни”, 2013.).

Током израде Плана, условима су тачно дефинисане мере и ограничења у зависности од намене и врсте објеката на предметном подручју. Макишко поље припада широј (Зонa III) зони санитарне заштите, што значи да у тој зони не постоје водозахватни објекти на отвореним токовима нити рени бунари и цевасти бунари за црпљење подземних вода. У III зони заштите увек је била предвиђена градња, уз поштовање строгих мера заштите. ЈКП „Београдски водовод и канализација” издало је строге услове који су у складу са законом и важећим правилницима. Поштовање ових услова је обавеза сваког инвеститора, било да је у питању држава или приватни инвеститор”, наведено је у саопштењу.