Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 167, централа: 3106-700
Председник Општине: Бојан Бован, 3115–858, 3106–780
www.novibeograd.rs

Говорни аутомат: 310-68-00
Услужни сервис за доставу докумената: 310-67-77

Општина Нови Београд заузима површину од 4.074 ha, на којој живи 236.000 становника.

Назив Нови Београд први пут се помиње по истоименој кафани власника Петра Кокотовића, отвореној 1924. у улици Тошин бунар. Нешто касније, 1939, излази у Земуну и први број недељног листа "Нови Београд". Изградњу Новог Београда започеле су омладинске радне бригаде 1948, а општина је образована 1953.

Дан општине је 11. април, дан почетка изградње Новог Београда, а слава Покров Пресвете Богородице, 14. октобар.