недеља, 14. октобар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ-ЦЕЛИНА III/1, БЛОКОВИ 65 И 66, ГО ВОЖДОВАЦ

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 25. септембра 2018. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66, Градска општина Вождовац и на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15)
oглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ-ЦЕЛИНА III/1, БЛОКОВИ 65 И 66, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. октобра до 15. новембра 2018. сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX. спрату), 29. новембра 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 15. новембра 2018. године.