уторак, 23. јул 2019.

Секретаријат за привреду

Одлука о додели подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2019. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ
подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2019. годину

Документација која је потребна да се достави у року од 60 дана од дана објављивања одлуке о додели подстицајних средстава у области сточарства за 2019. годину:
1. Обавештење корисника средстава да је извршио набавку грла стоке;
2. Захтев за пренос средстава;
3. Рачун и отпремницу о извршеној набавци грла стоке;
4. Извод из банке о уплати средстава добављачу са свог наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;
5. Копије матичних листова који су издати од стране локалне матичне службе  којима се потврђује да су грла стоке у власништву корисника средстава и да спадају у категорију квалитетних приплодних грла стоке.

Одлуку о додели, захтев за пренос средстава  и  обавештење корисника средстава да је извршио набавку грла стоке можете погледати/преузети овде: