четвртак, 5. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку 61/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 61/20 – Лиценце за Iron Port уређаје

Позив и конкурсна документација