среда, 24. фебруар 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине

ЈУ у нацрте акционих планова за зелени град и за одрживу климу и енергију

На основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије, број 30/2018) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
Секретаријат за заштиту животне средине
oглашава
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ
Акционог плана за зелени град (GCAP) и Акционог плана за одрживу климу и енергију (SECAP) са Извештајима о стратешкој процени утицаја на животну средину 

ЈАВНИ УВИД биће одржан од 24.фебруара до 17.марта 2021. године.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведених докумената, на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи), до 17. марта 2021. године. 
Мишљења, примедбе и предлоге о Нацрту Акционог плана за зелени град (GCAP) и Нацрт Акционог плана за одрживу климу и енергију (SECAP) са Извештајима о стратешкој процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може доставити Секретаријату за заштиту животне средине у року одређеном за Јавни увид, на email beoeko@beograd.gov.rs.
– Нацрт Акционог плана за зелени град (GCAP)
– Нацрт Акционог плана за одрживу климу и енергију (SECAP)
– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Акционог плана за зелени град (GCAP)
– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Акционог плана за одрживу климу и енергију (SECAP)

Документацију можете погледати/преузети овде: