петак, 30. јул 2021.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности за 2021. годину

На основу Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности  (''Службени лист града Београда'' бр. 37/21), Одлуке о буџeту града Београда („Службени лист града Београда”, број 137/20, 14/21 и 39/21) и Закључка градоначелника града Београда бр. 3-4774/21 од 14.07.2021. године, 
 ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA 
Секретаријат за привреду

дана 30.7.2021. године
 објављује
ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности