Саобраћај и јавни превоз

Информације о планираним радовима и изменaма у режиму саобраћаја и на линијама ЈГП-а можете пронаћи овде:

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
измене режима на линијама ЈГП-а

ИЗМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
измене режима због радова на улицама