Međunarodna saradnja

Dragoslava Jovanovića 2, kancelarija 8

Snežana Lazarević, 3216-405, faks: 3247-424, 3216-408

Prema Statutu grada Beograda („Službeni list grada Beograda” broj 39/08), odlukama o promeni Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda” broj 6/10 i 23/13), članu 13, Grad Beograd može sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Razvojem postojeće i inteziviranjem međunarodne saradnje Grad Beograd značajno doprinosi daljoj afirmaciji kako političkog i privrednog tako i kulturnog centra ovog dela Evrope. Ostvaruju se kontakti sa istaknutim ličnostima međunarodnog, političkog, kulturnog i javnog života, kao i sa predstavnicima međunarodnih sportskih asocijacija. Međunarodna saradnja odražava se i na pozicioniranje Beograda na mapi najatraktivnijih turističkih destinacija, što iz godine u godinu potvrđuje sve veći broj posetilaca i noćenja u našem gradu.

Analiza ostvarene saradnje Grada Beograda sa gradovima u inostranstvu u proteklom periodu nameće zaključak o širokom spektru te saradnje i njenim raznovrsnim oblicima. Saradnja se razvija susretima zvaničnih delegacija, razmenom stručnih i studijskih grupa, učešćem u radu međunarodnih organizacija gradova, kroz privredno-kulturne manifestacije, razmenom publikacija i drugog informativnog materijala i dr.

Skupština grada Beograda, uz saglasnost Vlade Republike Srbije, odlučuje o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicama lokalne samouprave drugih država. Navedena akta potpisana sa drugim lokalnim samoupravama u okviru međunarodne saradnje Grada Beograda su:

 • Beč, Austrija – Sporazum o saradnji Grada Beča i Grada Beograda, oktobar 2019.
 • Šangaj, NR Kina – Sporazum o bratimljenju Grada Šangaja u NRK i Grada Beograda u RS, maj 2018.
 • Sarajevo, BiH - Memorandum o saradnji između Grada Sarajeva i Grada Beograda, novembar 2017.
 • Rabat, Maroko – Sporazum o partnerstvu i saradnji između Grada Rabata (Kraljevina Maroko) i Grada Beograda (Republika Srbija), septembar 2017.
 • Seul, Republika Koreja - Memorandum o razumevanju - o prijateljskoj razmeni i saradnji između Beograda i Seula, avgust 2017.
 • Moskva, Ruska Federacija - Program saradnje između Grada Beograda (Republika Srbija) i Vlade Moskve (Ruska Federacija) za period 2018-2020, maj 2017.
 • Sporazum o razumevanju o saradnji i razmeni između Grada Beograda, Republika Srbija i Grada Šangaja, Narodna Republika Kina (2017-2019), april 2017.
 • Provincija Hunan, NR Kina – Pismo o namerama o saradnji Grada Beograda i Provincije Hunan, april 2017.
 • Astana, Kazahstan  – Protokol o namerama između Grada Beograda i Akimata grada Astane, novembar 2016.
 • Teheran, Iran - Memorandum o razumevanju između Grada Beograda i Grada Teherana, septembar 2016. 
 • Bern, Švajcarska - Sporazum o saradnji i prijateljstvu između Grada Beograda i Grada Berna, februar 2016.
 • Moskva, Rusija  - Protokol o održavanju Dana Moskve u Beogradu 2016. godine i o održavanju Dana Beograda u Moskvi 2017. godine, oktobar 2016.
 • Program saradnje između Grada Beograda i Vlade Moskve za period 2015-2017 godine, jun 2015.
 • Program saradnje između Skupštine grada Beograda i Vlade Moskve za period 2003-2004 godine, decembar 2002.
 • Minsk, Belorusija  -  Sporazum o trgovinsko-ekonomskoj, naučno-tehnološkoj i kulturnoj saradnji Grada Beograda i Grada Minska, jun 2014.
 • Skoplje, Makedonija - Sporazum o saradnji između Grada Beograda i Grada Skoplja, mart 2012. 
 • Pismo o namerama za uspostavljanje saradnje između Grada Beograda i Grada Skoplja, jun 2006.
 • Podgorica, Crna Gora - Protokol o saradnji između Grada Beograda i Grada Podgorice, jul 2010.
 • Ljubljana, Slovenija - Sporazum o bratimljenju Gradske opštine Ljubljana i Grada Beograda, novembar 2010.
 • Krf, Grčka – Povelja o bratimljenju gradova, februar 2010.
 • Protokol o saradnji između Grada Beograda i Opštine Krf, septembar 2009.
 • Šendžen, Kina – Memorandum o razumevanju između Grada Beograda i Grada Šendžena, jul 2009.
 • Čikago, Sjedinjene Američke Države - Povelja o bratimljenju gradova, jun 2005.
 • Banja Luka, Republika Srpska - Sporazum o saradnji između Grada Banja Luka i Grada Beograda, april 2005.
 • Ljubljana, Slovenija i Zagreb, Hrvatska - Pismo o nameri za jačanje saradnje između Beograda, Ljubljane i Zagreba, oktobar 2003.
 • Kijev, Ukrajina - Protokol o saradnji između Beograda i Kijeva, maj 2002. 
 • Bukurešt, Rumunija - Protokol o saradnji između Beograda i Bukurešta, septembar 1999. 
 • Tel-Aviv Jafo, Izrael - Sporazum o saradnji gradova Beograda i Tel-Aviv Jafo, maj 1990. 
 • Alžir, Alžir – Deklaracija o zajedničkim interesima Grada Beograda i Grada Alžira, februar 1981.
 • Peking, Kina - Sporazum o saradnji između Pekinga i Beograda, oktobar 1980. 
 • Berlin, Nemačka - Sporazum o saradnji i prijateljstvu između Grada Berlina i Grada Beograda, novembar 1978.
 • Rim, Italija  - Sporazum o prijateljstvu i saradnji između Beograda i Rima, oktobar 1971. 
 • Budimpešta, Mađarska - Sporazum o prijateljskoj saradnji između Budimpešte i beograda, decembar 1970.
 • Atina, Grčka  - Sporazum o prijateljstvu i saradnji između Beograda i Atine, novembar 1966.
 • Koventri, Ujedinjeno Kraljevstvo - Povelja o bratimljenju , septembar 1957.

Beograd učestvuje i u radu međunarodnih organizacija gradova EUROCITIES (www.eurocities.eu) i 100 otpornih gradova (100 Resilient Cities, www.100resilientcities.org).

Član je mreža najvećih evropskih gradova „EUROCITIES” od 2015. godine, koja je obeležila 30. godišnjicu od osnivanja (1986). Cilj povezivanja lokalnih samouprava iz preko 130 najvećih evropskih gradova i 40 gradova partnera, koji zajedno imaju 130 miliona stanovnika u 35 zemalja, je razmena ideja i znanja.

Od 2014. godine Beograd je član „100 otpornih gradova“ čiji cilj je pružanje pomoći gradovima širom sveta da izgrade otpornost prema rastućim društvenim, ekonomskim i fizičkim izazovima 21. veka, razmena najboljih praksi i zajedničko rešavanje problema u borbi protiv potencijalnih opasnosti – požara, poplava i zemljotresa, ali i svakodnevnih problema poput stalne nestašice vode, kriminala, nasilja, ekonomskih nejednakosti, nerazvijenog javnog saobraćaja i drugih problema sa kojima se gradovi suočavaju.

Beograd je 2015. godine bio domaćin predstavnicima 12 gradova centralne i jugoistočne Evrope. Samit prestonica 2015 (capitalsummit.org) je bio prilika za jačanje regionalne saradnje i saradnje evropskih prestonica, podsticanje ekonomske razmene i investicija i promociju primera najbolje prakse u domenu infrastrukture i urbanističkog razvoja, kao i javnih i komunalnih usluga. Govorilo se o velikim infrastrukturnim projektima i unapređenju kvaliteta života u glavnim gradovima.

Već tradicionalno Grad Beograd učestvuje u organizaciji Beogradskih investicionih dana (www.belgradeinvestmentdays.org.rs), koji svake godine privuče veliki broj domaćih i stranih investitora.