petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za kulturu

Obaveštenje podnosiocima prijava na javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2020. godini

Na osnovu člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Vlade Republike Srbije, doneli su 15. marta 2020. godine, Odluku o proglašenju vanrednog stanja (''Službeni glasnik RS'', br. 29/2020). Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade 16. marta 2020. godine donete su mere koje, između ostalog, za građane predviđaju samoizolaciju – bez okupljanja, bez poseta, bez izlazaka iz kuće bez preke potrebe.
Imajući u vidu navedene mere i potrebu da se sva pažnja usmeri na zaštitu stanovništva od zarazne bolesti  COVID – 19 izazvane virusom SARS - Co V - 2, nema uslova za realizaciju javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini i, u tom smislu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu

objavljuje

OBAVEŠTENJE SVIM PODNOSIOCIMA PRIJAVA
na javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2020. godini


Obaveštavaju se svi podnosioci prijava na javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje, iz budžeta Grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti) čija je realizacija predviđena u 2020. godini a za koji je rok za predaju prijava bio zaključno sa 6. martom 2020. godine da se navedeni javni konkurs neće realizovati.