petak, 9. oktobar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za objavljivanje poziva za podnošenje ponuda za jn 47/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA
za podnošenje ponuda, broj 47/20 – Održavanje aplikacije Portal za javne nabavke grada Beograda

Obaveštenje