sreda, 10. mart 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građeviske poslove

Odlaganje javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda - Mokroluška

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda sa sednice koja je održana 09.03.2021. godine, o odlaganju zakazanog termina za održavanje javne sednice u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

oglašava

ODLAGANJE JAVNE SEDNICE
KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA
U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU ULICA: MOKROLUŠKE, MIŠKA JOVANOVIĆA, KRALJEVAČKE I ZAPLANJSKE, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

1.    Imajući u vidu zainteresovanost javnosti za plansko rešenje i trenutnu epidemiološku situaciju, odlaže se održavanje javne sednice po obavljenom javnom uvidu u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac, koja je bila zakazana za 11.03.2021. godine, do daljeg.
2.    Vreme i mesto održavanja javne sednice, biće naknadno oglašeni u dnevnom i lokalnom listu, kao i na zvaničnoj Internet prezentaciji Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi“.