utorak, 22. mart 2022.

Sekretarijat za poljoprivredu

Obaveštenje o raspisivanju oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za poljoprivredu

Kraljice Marije 1

Objavljuje

OBAVEŠTENJE
O RASPISIVANJU OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU BEOGRADU

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS", broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list grada Beograda“, broj 23/2009), zamenik gradonačelnika grada Beograda je dana 17. marta 2022. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu broj: 3-2424/22-G-01, na osnovu koje raspisuje Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko web-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (u daljem tekstu: Aplikacija) koja se nalazi na zvaničnoj web-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za poljoprivredno zemljište.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je 1. april 2022. godine, do 14 sati, s tim što se rok za podnošenje prijave računa od dana objavljivanja na web prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu