subota, 22. april 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Obaveštenje o povlačenju oglasa za javnu prezentaciju UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, Prešernova br. 23

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
objavljuje

OBAVEŠTENJE 
O POVLAČENJU OGLASA ZA JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI PREŠERNOVOJ BR. 23 NA KATASTARSKOJ PARCELI 2599 KO VOŽDOVAC

Oglas za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, Prešernova br. 23 na katastarskoj parceli 2599 KO Voždovac, koji je dana 21. aprila 2023. godine oglašen u dnevnom listu „Večernje novosti” povlači se zbog smrti odgovornog urbaniste.