petak, 20. oktobar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Odlaganje javne sednice u vezi sa nacrtom PDR za deo naselja Jajinci

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je održana 19.10.2023. godine, o odlaganju zakazanog termina za održavanje javne sednice u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, Gradska opština Voždovac i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23)

Oglašava

ODLAGANJE JAVNE SEDNICE
KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA
U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA JAJINCI UZ ULICU JAKOVA GALUSA, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

Odlaže se do daljeg javna sednica u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, Gradska opština Voždovac, koja je bila zakazana za 26. oktobar 2023. godine sa početkom u 13 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. Kraljice Marije 1 (sala na XX ). Mesto i vreme održavanja javne sednice u vezi sa predmetnim Nacrtom plana biće naknadno oglašeni.