petak, 24. novembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Promena mesta održavanja javne sednice, u vezi sa Nacrtom PDR dela područja uz Novi avalski put


U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

PROMENU MESTA ODRŽAVANJA JAVNE SEDNICE

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put, Gradska opština Voždovac, koja je zakazana za 30. novembar 2023. godine u 13 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu) održaće se 30. novembra 2023. godine u 13 časova, u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda”, Bulevar despota Stefana 56.