Pitajte gradsku vlast

Želimo da zajednički poboljšamo rad Gradske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ostalih gradskih institucija koje su u nadležnosti Skupštine grada Beograda, a od značaja su za život i rad Beograđana.

Možete direktno da postavite pitanje ili da uputite predlog ili primedbu čelnim rukovodiocima Grada Beograda.

Molimo Vas da imate u vidu da Skupština grada Beograda, gradonačelnik i Gradska uprava nisu nadležni za sve probleme građana Beograda, već samo za one za koje su ovlašćeni po zakonu.

Detaljan pregled nadležnosti gradskih organa imate u odeljku GRADSKA VLAST. Za sva ostala pitanja nadležni su republički organi.

Pitanje, predlog ili primedbu upućujete:

*

Vaše pitanje, predlog ili primedba:
*

Vaš e-mail:
*

Vaše ime i prezime:
*

Polja označena sa * obavezno popunite