Dečji kulturni centar Beograd

Takovska 8
tel. 3242-011, 3242-012, 3234-941
faks 3242-314
www.dkcb.rs

Direktor: prof. mr. Dragan Marić

Na inicijativu gradskog Saveta pionira, 1952. osnovan je Dom pionira, današnji Dečji kulturni centar Beograd. Zadovoljavanje potreba dece i mladih da izborom aktivnosti ispunjavaju slobodno vreme i kreativnost predstavlja jedan od osnovnih principa rada ove ustanove od njenog postanka.

Programi koji se svakodnevno realizuju pružaju deci i mladima mogućnost novih saznanja o svetu koji ih okružuju, razvijaju kritički način mišljenja i jačaju njihovu samostalnost i samopouzdanje. Dečji kulturni centar Beograd je mesto susreta same dece i mladih, dece, mladih i odraslih čije se zajedničke delatnosti posebno podstiču i međusobnog susreta odraslih koji na bilo koji način svoje redovne aktivnosti usmeravaju ka deci i mladima.

Deca i mladi se mogu uključiti u rad Dramskog i Baletskog studija, Likovnog ateljea, Ateljea za primenjenu umetnost, Muzičke igraonice, radionice: animiranog filma, stripa, "Kako se pravi knjiga". Svakodnevni programi nastaju u redakcijama: literarnog programa, likovnih i muzičkih programa, scenskog programa, za dečije zabavne programe, za eduktivne programe i za umetničku igru.

U Dečjem kulturnom centru Beograd začete su velike i značajne manifestacije: "Radost Evrope", "Zlatna sirena", "Dečja filmska parada" koje i danas okupljaju hiljade dece i mladih, a poslednjih godina sa mnogo uspeha realizuje se i festival "Deca kompozitori" i međunarodni likovni susret "Radost Evrope".