Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) i njegovoj sadržini i vrsti podataka

Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) i njegovoj sadržini i vrsti podataka možete pogledati ovde: