Uputstvo za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja

Uputstvo za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja, prilog 1 i prilog 2 možete pogledati/preuzeti ovde: