Здравство

Систем здравствене заштите је у надлежности Републике Србије - Министарствo здрављa, а само део послова обавља Секретаријат за здравство.

У Београду се налази 59 здравствених установа, и то: 16 домова здравља, 4 клиничко-болничка центра, 3 специјалне болнице, 5 клиника, 1 клинички центар, 14 завода и института са стационаром, 12 завода без стационара, 3 завода за заштиту здравља и Апотека "Београд" са 124 апотеке. Стационарне здравствене установе располажу са укупно 12.035 стандардних болесничких постеља.

Постоји и велики број приватних апотека, ординација и клиника.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉA
Немањина 22-26, тел. 3613-734
www.zdravlje.gov.rs