Културни центар Београда

Кнез Михаилова 6/I
 тел. 2621-469, факс 2623-853
www.kcb.org.rs

В.д. директора: Нинела Гојковић

Основан је 1957. као мултидисциплинарни центар, који се у различитим формама и посредством различитих медија превасходно бавио значајним темама и делима савремене уметности, књижевности, науке и културе, али и културним наслеђем.

Културни центар Београда се налази у најужем центру Београда у заштићеној пешачкој, културно-историјској и трговачкој зони Кнез Михаилове улице. Својим интересантним архитектонским решењем и атрактивном локацијом погодан је за организацију програма у широком распону - од изложби, концерата, промоција, филмских пројекција, саветовања до уличних хепенинга. Јединствени комплекс вишенаменских, простора укупне површине преко 2000 м2, који чине биоскопска дворана са фоајеом (747 м2), Ликовна галерија (120 м2), "Београдски излог" (565 м2), Галерија "Артгет" (280 м2), књижара ИПС (340 м2), атељеи и депои (305 м2) и пословне и пратеће просторије (366 м2), као и поливалентна програмска оријентација дају Центру незаобилазно место у упознавању београдског културног миљеа.

Рад Културног центра Београда одвија се кроз 5 програмских целина: ликовни, музички, књижевно-трибински, филмски и мултимедијални програми, којима се презентује савремена домаћа и инострана културно-уметничка сцена, али и културна баштина. Садашња програмска концепција почива на равноправној заступљености осведочених вредности и истраживачких пројеката. Тако КЦБ, поред својих устаљених програма, традиционалних градских манифестација (Октобарски салон), значајних градских догаћаја (Гитар арт фестивал, Фестивал флаута увек и свуда, Дани оргуља, Поезија у београдској свакодневници), стално иницира нове програме (Млада уметничка сцена, Сајам културне периодике, Дете и култура, Фестивал једног писца) и подржава алтернативне урбане пројекте (Мануфактура Бе, Депонија Лед Арт-а).

У реализацији програма Културни центар Београда сарађује са бројним културним институцијама и организацијама у земљи и иностранству.