Музеј града Београда

Змај Јовина 1
тел. 328-3504
www.mgb.org.rs

Директор: Јелена Медаковић

Основан је 1903. као Општински музеј, а после Другог светског рата добија данашњи назив. У њему су смештени фондови и збирке са преко 140.000 предмета, који представљају сведочанство о дугој и богатој историји једног од најстаријих градова у Европи.

Музејски предмети су прикупљени и систематизовани у три стручна одељења: археолошко, историјско и уметничко. Одељења су подељена на 25 одсека у оквиру којих се налазе 23 легата. У Музеју такође делују Центар за документацију и Одељење за конзервацију у рестаурацију.

Због недостатка простора не постоји организована стална музејска поставка (која је егзистирала од 1945. до 1960), а своје изложбене активности Музеј остварује у подручним музејима. У Конаку кнегиње Љубице Музеј организује тематске изложбе сопствене продукције, као и гостовања других институција.

Радно време: радним даном 08.30-16.30

Музеји у саставу Музеја града Београда