Педагошки музеј

Узун-Миркова 14
тел. 2627-538, 2624-239
тел/факс 2625-621
www.pedagoskimuzej.org.rs

Директор: проф. др Слободан Вуксановић

Јединствен је музеј те врсте у Србији и на Балкану и једна од наших најстаријих музејских установа која настоји да од заборава сачува историјске вредности српске школе. Основан је 1896. од стране Учитељског удружења Србије са задатком да "прибира и чува наставна средства и све друго што се тиче основне школе, што има педагошке и историјске вредности за школу и учитеља".

Из некадашње огледне збирке савремених учила и педагошке литературе развио се, упркос потпуним разарањима у оба светска рата, у угледну музејску установу. Основна делатност Музеја је проучавање историје школства, просвете и педагогије у Србији, сакупљање и чување предмета и документације, стручна и научна обрада прикупљеног материјала као и презентирање резултата истраживања путем публикација, сталних и повремених изложби у Музеју и ван њега, организовањем предавања, семинара и других облика културно просветне делатности.

У Педагошком музеју чува се више од 45.000 предмета, докумената, књига, фотографија и осталог материјала који представља неисцрпну ризницу података о развоју школства и просвете код Срба. У припреми је стална изложбена поставка "Десет векова српске школе" која ће на прегледан и приступачан начин посетиоце да упозна са историјом школа код Срба од 9. до почетка 20. века. Део сталне поставке је и реконструисан изглед школске учионице с краја 19. века.

Музеј такође организује бројне повремене стручне и тематске изложбе посвећене различитим аспектима историје образовања код нас. Педагошки музеј је објавио више дела о школству и просвети у Србији неопходних сваком проучаваоцу културне и просветне историје Срба.