Продајна галерија „Београд”

Косанчићев венац 19
тел. 3287-325, тел/факс 3033-923
www.galerijabeograd.org

Директор: Мр Михаило Петковић

Основана је 1963. као прва установа ове врсте код нас, која је имала задатак да продајом популарише дела ликовне и примењене уметности. Галерија се налази на Косанчићевом венцу, у старом делу града, у згради која представља заштићени споменик културе. Њена се намена годинама мењала до новијег раздобља када је постала својеврсно стециште уметника и уметности. Тиме се заправо наставља у том делу града давно започета традиција везана за настанак прве сликарске школе Стеве Тодоровића (1859) и школе Кирила Кутлика (1895).

У деценијама које су уследиле, па све до данас,  галерија је  наставила да континуирано и доследно  промовише и пласира  радове савремених визуелних уметника путем директне продаје, али и успостављањем квалитетне и редовне изложбене делатности, као и бројних образовних активности и комуникације са стручном и широм публиком. Упорeдо са излагачким и едукативним програмима, галерија афирмише уметничку продукцију и издавањем и промоцијом стручних публикација које пружају свеобухватнији увид у историју и савремене токове домаће ликовне уметности. Стална понуда обухвата широк опсег – од сликарских дела и цртежа, преко скулптуре, до графике и фотографије наших афирмисаних уметника. 

Радно време: понедељак – петак од 9 до 19, суботом од 9 до 15 часова.