уторак, 29. јун 2021.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и Секретаријат за културу 

Јавни позив сликарима, музичарима и извођачима артистичког програма за добијање одобрења за наступање на јавним градским површинама 2021. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и Секретаријат за културу 

објављују

Јавни позив сликарима, музичарима и извођачима артистичког програма за добијање одобрења за наступање на јавним градским површинама 2021. године 


Комисија за разматрање захтева извођача културног и артистичког програма упутила је јавни позив за давање одобрења за извођење таквих програма на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу на територији града Београда. Градска управа утврдила је правила о условима и поступку давања одобрења за извођење ових програма. 

Заинтересовани подносе Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, Тиршова 1, у писаној форми захтев, који мора да садржи податке о извођачу, месту, времену и трајању програма, опис места са скицом површине на којој се програм изводи, као и кратак опис садржаја програма и елемената опреме. 

Пријава се подноси најкасније до петка, 23. јула 2021. године.

Сви пријављени извођачи културног и артистичког програма ће благовремено бити контактирани и позвани на јавни час/аудицију. 

Културни и артистички програми на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу могу се изводити у ограниченим временским интервалима, без надокнаде и употребе специјално саграђених објеката за те намене. Њих изводе улични забављачи, уметници и артисти и чине саставни део понуде града Београда. Право извођења програма имају појединци, групе и ансамбли. 

Оцењивање програма се обавља периодично, тако што сваки члан комисије додељује бодове у распону од нула до десет. По завршеном поступку оцењивања, комисија предлаже Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и Секретаријату за културу, одобрење за извођење програма. 

Комисија задржава право да одбије део предложених програма уколико програм није адекватан, уколико нису испуњени услови из правила о условима и поступку давања одобрења за извођење ових програма или уколико нису испуњени услови из јавног позива.
Право извођења програма у Кнез Михаиловој улици имају кандидати са просеком од најмање 8,5 бодова, у Скадарској улици кандидати са најмање 8 бодова, на централним градским трговима кандидати са најмање 7 бодова, у пролазима кандидати са најмање 6 бодова, на трговима, у парковима и на зеленим површинама кандидати са најмање 5 бодова, а на Савском и Дунавским кеју кандидати који имају најмање 4,1 бод. 

Туристичка организација Београда може да утврди распоред гостујућих група код „ДНК” чесме, на Тргу Николе Пашића, испред споменика кнезу Михаилу Обреновићу и у музичким павиљонима у Земуну и на Калемегдану, као и на платоу између Кнез Михаилове улице и Обилићевог венца.

Приликом извођења програма не смеју се угрожавати постојеће комуналне инсталације. Програм се не сме изводити непосредно у близини комуналне инфраструктуре, не сме бити онемогућен прилаз објектима, излозима, улазима, пролази не смеју бити заклоњени, а извођачи могу примати добровољне прилоге. Помагала и реквизити за извођење програма могу да се користе само ако не угрожавају или не узнемиравају публику, гледаоце и локалне становнике на одређеној локацији, а посебно ако не угрожавају безбедност и омогућавају непрекидан проток свих учесника у саобраћају. Помагала и реквизити који се користе морају бити безбедни за руковање, док ангажовање животиња приликом извођења програма није дозвољено. 

Није дозвољено ношење и употреба ватреног оружја, пиротехничких средстава, као ни постављање и изградња бина и гледалишта, и коришћење бубњева и гласних или високозвучих дрвених дувачких инструмената. Лимени дувачки инструменти могу се користити само са пригушивачем, наступ блех оркестара дозвољава се искључиво и једино у оквиру званичних манифестација које су пријавиле извођење ових наступа. 

-    Приликом извођења програма дозвољена је употреба појачала до нивоа прописане буке, за мерење нивоа буке током извођења одговоран је сам извођач. Програми се могу одржавати од 10.00 до 22.00 часа (у насељеним зонама за звучне Програме обавезна је пауза у време важења кућног реда, и то радним данима у периоду од 16.00 до 18.00 часова и од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, викендом од 14.00 до 18.00 часова и од 22.00 до 08.00 часова суботом и 10.00 часова недељом). 

На локацијама у центру града (Кнез Михаилова, Скадарска улица, централни градски тргови), појединачни програми могу трајати најдуже два сата.

„Рукотварачи“ и други програми који нису културно-уметничког и артистичког карактера неће бити разматрани. 

Распоред извођења програма на локацијама биће објављиван на званичним интернет-странама града Београда и Туристичке организације Београда.