utorak, 29. jun 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima i Sekretarijat za kulturu 

Javni poziv slikarima, muzičarima i izvođačima artističkog programa za dobijanje odobrenja za nastupanje na javnim gradskim površinama 2021. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima i Sekretarijat za kulturu 

objavljuju

Javni poziv slikarima, muzičarima i izvođačima artističkog programa za dobijanje odobrenja za nastupanje na javnim gradskim površinama 2021. godine 


Komisija za razmatranje zahteva izvođača kulturnog i artističkog programa uputila je javni poziv za davanje odobrenja za izvođenje takvih programa na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju na teritoriji grada Beograda. Gradska uprava utvrdila je pravila o uslovima i postupku davanja odobrenja za izvođenje ovih programa. 

Zainteresovani podnose Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Tiršova 1, u pisanoj formi zahtev, koji mora da sadrži podatke o izvođaču, mestu, vremenu i trajanju programa, opis mesta sa skicom površine na kojoj se program izvodi, kao i kratak opis sadržaja programa i elemenata opreme. 

Prijava se podnosi najkasnije do petka, 23. jula 2021. godine.

Svi prijavljeni izvođači kulturnog i artističkog programa će blagovremeno biti kontaktirani i pozvani na javni čas/audiciju. 

Kulturni i artistički programi na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se izvoditi u ograničenim vremenskim intervalima, bez nadoknade i upotrebe specijalno sagrađenih objekata za te namene. Njih izvode ulični zabavljači, umetnici i artisti i čine sastavni deo ponude grada Beograda. Pravo izvođenja programa imaju pojedinci, grupe i ansambli. 

Ocenjivanje programa se obavlja periodično, tako što svaki član komisije dodeljuje bodove u rasponu od nula do deset. Po završenom postupku ocenjivanja, komisija predlaže Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima i Sekretarijatu za kulturu, odobrenje za izvođenje programa. 

Komisija zadržava pravo da odbije deo predloženih programa ukoliko program nije adekvatan, ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz pravila o uslovima i postupku davanja odobrenja za izvođenje ovih programa ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz javnog poziva.
Pravo izvođenja programa u Knez Mihailovoj ulici imaju kandidati sa prosekom od najmanje 8,5 bodova, u Skadarskoj ulici kandidati sa najmanje 8 bodova, na centralnim gradskim trgovima kandidati sa najmanje 7 bodova, u prolazima kandidati sa najmanje 6 bodova, na trgovima, u parkovima i na zelenim površinama kandidati sa najmanje 5 bodova, a na Savskom i Dunavskim keju kandidati koji imaju najmanje 4,1 bod. 

Turistička organizacija Beograda može da utvrdi raspored gostujućih grupa kod „DNK” česme, na Trgu Nikole Pašića, ispred spomenika knezu Mihailu Obrenoviću i u muzičkim paviljonima u Zemunu i na Kalemegdanu, kao i na platou između Knez Mihailove ulice i Obilićevog venca.

Prilikom izvođenja programa ne smeju se ugrožavati postojeće komunalne instalacije. Program se ne sme izvoditi neposredno u blizini komunalne infrastrukture, ne sme biti onemogućen prilaz objektima, izlozima, ulazima, prolazi ne smeju biti zaklonjeni, a izvođači mogu primati dobrovoljne priloge. Pomagala i rekviziti za izvođenje programa mogu da se koriste samo ako ne ugrožavaju ili ne uznemiravaju publiku, gledaoce i lokalne stanovnike na određenoj lokaciji, a posebno ako ne ugrožavaju bezbednost i omogućavaju neprekidan protok svih učesnika u saobraćaju. Pomagala i rekviziti koji se koriste moraju biti bezbedni za rukovanje, dok angažovanje životinja prilikom izvođenja programa nije dozvoljeno. 

Nije dozvoljeno nošenje i upotreba vatrenog oružja, pirotehničkih sredstava, kao ni postavljanje i izgradnja bina i gledališta, i korišćenje bubnjeva i glasnih ili visokozvučih drvenih duvačkih instrumenata. Limeni duvački instrumenti mogu se koristiti samo sa prigušivačem, nastup bleh orkestara dozvoljava se isključivo i jedino u okviru zvaničnih manifestacija koje su prijavile izvođenje ovih nastupa. 

-    Prilikom izvođenja programa dozvoljena je upotreba pojačala do nivoa propisane buke, za merenje nivoa buke tokom izvođenja odgovoran je sam izvođač. Programi se mogu održavati od 10.00 do 22.00 časa (u naseljenim zonama za zvučne Programe obavezna je pauza u vreme važenja kućnog reda, i to radnim danima u periodu od 16.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 07.00 časova narednog dana, vikendom od 14.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 08.00 časova subotom i 10.00 časova nedeljom). 

Na lokacijama u centru grada (Knez Mihailova, Skadarska ulica, centralni gradski trgovi), pojedinačni programi mogu trajati najduže dva sata.

„Rukotvarači“ i drugi programi koji nisu kulturno-umetničkog i artističkog karaktera neće biti razmatrani. 

Raspored izvođenja programa na lokacijama biće objavljivan na zvaničnim internet-stranama grada Beograda i Turističke organizacije Beograda.