Географски положај

Београд се налази у југоисточној Европи, на Балканском полуострву. Лежи на ушћу Саве у Дунав, на коси између алувијалних равни. Воде река га опасују са три стране и зато је, од искона, чувар речних пролаза. Због таквог положаја, са правом је називан "капијом" Балкана и "вратима" средње Европе. Теменом те косе, од Калемегдана, Кнез Михаиловом улицом, преко Теразија до Славије, води главна градска артерија.

У Кнез Михаиловој улици обележене су координате Београда:

  • 44049'14" северне географске ширине
  • 20027'44" источне географске дужине
  • надморска висина 116,75 m.

Београд је раскрсница путева Источне и Западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњоевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна - Мајна - Дунав, нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море - Атлантик - Црно море.