ПУ „Ракила Котаров-Вука” - Лазаревац

Даре Ранђић 1, Лазаревац
тел. 8123-462, факс 8123-570
www.pulazarevac.rs
e-mail: pulazarevac@veze.net, rakilakotarov@pulazarevac.rs

Директор: Соња Живковић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Ракила Котаров Вука” Лазаревац
Гордана Мусић, 063/8764-264
еmail: pulazarevac@veze.net

Установа је основана 1963. године. Делатност обавља у 6 објеката у граду. Укупан број васпитних група је 90 од чега је 62 групе целодневног боравка, а 28 васпитних група припремног предшколског програма. Установа обавља делатност у сеоским местима, заједницама на читавој територији градске општине Лазаревац кроз рад целодневног боравка и припремног предшколског програма.
Укупна површина објеката и простора у којима Установа обавља делатност је 6890 м². У радној 2015/2016. уписано је укупно 1.582. деце.

Додатни облици рада са децом су:
- рекреативна летовања и зимовања

Објекти:
„Детињство”, Даре Ранђић 1, Лазаревац, тел. 8123-462, 8122-371, 8123-570 (Ј, В, ПППц)
„Дечје царство”, Дула Караклајића 31а, Лазаревац, тел. 8121-242, 8121-628 (Ј, В, ПППц)
„Анастасија”, Св. Димитрија 22 (В)
„Пчелица”, Др. Ђорђа Ковачевића 23, Лазаревац, тел. 8122-676 (В, ППП 4ч)
„Буба Мара”, Доситеја Обрадовића 4/1, Лазаревац, тел. 8123-451 (В, ППП 4ч)
„Лептирић” Орашац,Вељка Влаховића 42, тел. 8128-170 (В,ППП 4ч)
„Анђелчићи”,Душан Петровић Шане, Лазаревац (В,ППП 4ч)
„Брајковац”, Брајковац (ППП 4ч)
„Дудовица”, Дудовица (ППП 4ч)
„Чибутковица”, Чибутковица (ППП 4ч)
„Вреоци”, Вреоци (ППП 4ч)
„Велики Црљени”, Велики Црљени (ППП 4ч)
„Степојевац”, Степојевац (ППП 4ч)
„Зеоке”, Зеоке (ППП 4ч)
„Барошевац”, Барошевац (ППП 4ч)
„Рудовци”, Рудовци (ППП 4ч)
„Жупањац”, Жупањац (ППП 4ч)
„Петка”, Петка (ППП 4ч)
ОШ „Слободан Пенезић Крцун”, Јунковац (ППП 4ч)
ОШ „Слободан Пенезић Крцун”, Араповац (ППП 4ч)
„Миросаљци”, Миросаљци (ППП 4ч)
„Маслачак”, МЗ Шопић (Ј, В, ППП ц)
„Соколово”, Соколово (ППП 4ч)
„Сунцокрет”, Велики Црљени (Ј, В, ППП ц)
„Крцко”, Рудовци (Ј, В, ППП ц) тел. 8192-686
"Крцко Орашчић" Рудовци (в)
"Лола" Степојевац (в)
"Звончица" Петка (в)
Нови Медошевац (ппп 4ч)
Пркосава (ппп 4ч)
ОШ „Вук Караџић”, К. Лесковац (ППП 4ч)
ОШ „Дуле Караклајић”, Лазаревац (ППП 4ч)
ОШ „Кнез Лазар”, Лазаревац (ППП 4ч)
ОШ „Милорад Лабудовић Лабуд”, Бистрица (ППП 4ч)
„Трбушница”, Трбушница (ППП 4ч)

Ј –јасле
В –вртић
ППП ц –целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм