Туристичка организација Београда

Француска 24
тел. 3625 060
факс 3061-414
www.tob.rs

в. д. директора: Миодраг Поповић

ТОБ је јавна служба Скупштине града Београда основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности српске престонице. Од 1995. ТОБ је правни наследник Туристичког савеза Београда који је основан 1953.

Делатност ТОБ:

 • анализа домаћег и страног туристичког тржишта
 • припремање плана и програма развоја београдског туризма
 • припрема и организација промотивних активности Београда
 • припрема и израда туристичког промотивног материјала
 • организовање мреже информативних центара у Београду
 • организовање дистрибутивне мреже промотивног материјала
 • координација свих учесника туристичке понуде Београда
 • промовисање Београда на домаћим и међународним туристичким сајмовима
 • сарадња са другим градовима у земљи и иностранству
 • организовање конгреса

Туристичке услуге које ТОБ пружа посетиоцима Београда:

 • резервација хотелског смештаја
 • разгледање града аутобусом, бродом или шетњом
 • специјални програми на туристичком броду
 • водичка служба
 • организовање викенд програма

ТОБ припрема и издаје штампана и електронска издања која се бесплатно деле у Туристичким информативним центрима и другим туристичким пунктовима у Београду (хотели, аеродром, културне институције...).

Разгледање Београда аутобусом одвија се сваке недеље у 10.00 на енглеском и 12.00 на српском језику. Посета археолошком налазишту Винча је суботом у 11.00. Од априла до новембра организује се и разгледање Београда бродом са Дунава и Саве - програм "Шетња Дунавом и Савом".

Сувенирски програм ТОБ састоји се од више предмета који као препознатљив мотив имају врапца - промотера београдског туризма. Туристичка организација Београда је потписала протоколе о сарадњи са пословним партнерима који чине Београдски туристички пул. Успостављена је сарадња са свима који доприносе унапређењу туристичке понуде Београда: предузећа, организације, хотелијери, угоститељи, туристичке агенције...

Сваког 1. јануара, у сарадњи са СО Стари град и Привредном комором Београда, ТОБ организује "Улицу отвореног срца" у улицама Светогорској и Македонској. Тромесечна манифестација "Лето у Београду" одиграва се у Скадарлији, улицама Кнез Михаиловој и Вука Караџића и на Калемегдану. Циљ ове манифестације је оживљавање амбијенталних и туристички атрактивних целина Београда.