ПУ „Јелица Обрадовић” - Младеновац

Предшколска установа „Јелица Обрадовић”
pujelicaobradovic.edu.rs

Вука Караџића 77, Младеновац
тел. 8230-159, 8231-041, факс 8221-041

Директор: Јована Илић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Јелица Обрадовић”, Младеновац
Верица Војиновић, 060/0131808, 011/8230-159
еmail: upisdece@pujelicaobradovic.edu.rs


Установа је основана 1966. Установа има: 11 јаслених група, 23 вртићких група, 11група целодневног припремног предшколског програма, 21 групу четворочасовног припремног предшколског програма.

Објекти:
ДУГА, Вука Караџића 77, тел. 8230-159 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
СУНЦЕ, Спасоја Павловића бб, тел. 8231-293 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
БРЕЗЕ, Краља Петра I 370, тел. 8231-904 (Ј, В, ПППц, ППП 4ч)
ЗВЕЗДИЦА, Славка Манојловића 63, тел. 8240-105 (Ј, В, ППП ц)
ПЛАВИ ЧУПЕРАК, Ковачевац - 82.нова 8 тел. 8215-201 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ОШ „Биса Симић” ВЕЛИКА КРСНА, тел. 8215-155 (ППП 4)
ОШ „Коста Ђукић” КОРАЋИЦА, тел. 8219-810 (ППП 4ч)
ОШ „Коста Ђукић” МАРКОВАЦ, тел. 8211-149 (ППП 4ч)
ОШ „Коста Ђукић” ПРУЖАТОВАЦ, тел. 8205-104 (ППП 4ч)
ОШ „Коста Ђукић” ВЕЛИКА ИВАНЧА, тел. 8212-601 (ППП 4ч)
ОШ „Коста Ђукић” МЕЂУЛУЖЈЕ, тел. 8033-759 (ППП 4ч)
ОШ „Коста Ђукић” ДУБОНА, тел. 8204-120 (ППП 4ч)
ОШ „Свети Сава” СЕЛО МЛАДЕНОВАЦ (ППП 4ч)
ОШ „Свети Сава” ГРАНИЦЕ (ППП 4ч)
ОШ „Бора Лазић” ВЛАШКА, тел. 8201-378( ППП 4ч)
ОШ „Бора Лазић” СЕНАЈА (ППП 4ч)
ОШ „Бора Лазић” АМЕРИЋ, тел. 8201-190 (ППП 4ч)
ОШ „Милица Милошевић” ЈАГЊИЛО, тел. 8217-155 (ППП 4ч)
ОШ „Милица Милошевић” РАБРОВАЦ, тел.8217-166 (ППП 4ч)
ОШ „Момчило Живојиновић” РАЈКОВАЦ (ППП 4ч)
ОШ „Момчило Живојиновић” ШЕПШИН, тел. 8203-113 (ППП 4ч)

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм