ПУ „Раковица” - Раковица

Славољуба Вуксановића 22
тел. 064/8796-450
e-mail: ustanova@purakovica.rs

Директор: Радмила Аранђеловић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2024/2025. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Раковица”
064/8796-450
еmail: upisna@purakovica.rs


Одлука о оснивању обданишта у Раковици донета је 24 октобра 1945. године када је отворено „Обданиште број 20“. Под називом  Предшколска установа „Раковица“ установа послује од 1993. године.

Ове године Установа обележава 70 година рада.

Установа данас располаже са 13 објеката (18 радних јединица) где се организује боравак деце у 171 групи (53,5 јаслених група и 117,5 вртићких)  са уписаних преко 4200 деце.

У оквиру Установе организује се и Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата са уписаних 264 деце у 16 васпитних група.
У вртићу „Душко Радовић“ организује се целодневни боравак деце са сметњама у развоју (блажа ретардација) – 1 група са уписаних 6 деце.

ИЗВОРЧИЋ, Славољуба Вуксановића 22, тел. 3581-641 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ИЗВОРЧИЋ 2 Славољуба Вуксановића 1/7 тел. (ППП ц)
СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ, Вукасовићева 1а, тел. 3591-153 (В, ППП ц, ППП 4ч)
ЛАБУДИЋ, Гочка 59, тел. 2334-177 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ПЕТЛИЋ, Омладинско шеталиште 3, тел. 2333-825 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
КАНАРИНАЦ, Ивана Мичурина 27, тел. 3581-154м (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ХАЈДИ, Станка Пауновића 45а, тел. 3582-589 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ДУШКО РАДОВИЋ, Видиковачки венац 73а, тел. 2331-468 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ДОЛОРЕС, Милице Српкиње 32, тел. 3581-293 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ, Др Миливоја Петровића 2, тел. 3582-153 (В, ППП ц ППП 4ч)
ДЕПАНДАНС, Старца Милије 1, тел. 2563-284 (Ј)
ПИОНИРСКИ ГРАД, Кнеза Вишеслава 27, тел. 3547-564 (Ј, В, ППП ц)
ЈЕЗЕРЦЕ, Ресник-Едварда Грига 18а, тел. 8041-344 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ЈЕЗЕРЦЕ 2, Ресник-Зелењак 7 ,тел. 2560-800 (В)
ОРАШЧИЋ, Видиковачки венац 79, тел. 2382-153, 2381-640 (Ј, В, ППП ц, ППП 4ч)
ИЗВОРЧИЋ 2, Славољуба Вуксановића 1-7 (ППП ц)
ШКОЛИЦА, Јосипа Теларевића 1, тел. 8040-333 (Ј, В, ППП ц)
ЧАРОБНА ШУМА, Мишка Крањца 12 (Ј, В)