Градски превоз

Јавни градски превоз путника у Београду обављају:

 • ГСП „Београд” (аутобуси, тролејбуси, трамваји)
 • Конзорцијум Арива Литас (аутобуси)
 • Конзорцијум Авала бус 500 (аутобуси)
 • СП „Ласта”, СП „Ластра”, АСП „Стрела-Уб ” и АСП „Стрела – Обреновац”
 • Превозинци на Минибус експрес линијама
 • Превозници на ноћним линијама
 • Такси превозници (послове обавља Сектор за ауто-такси превоз)

ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Кнегиње Љубице 29, централа 3664-000, факс 2631-760
Диспечерска служба: 3664-040
Говорни аутомати: 3033-370, 3033-371
www.gsp.rs

Конзорцијум Арива Литас
Железничка 4
тел. 011/6659-539
моб: 062/8800-375
predstavnistvo.bas@arriva.rs
Информативни центар: 0800 101 012
​info.centar@arriva.rs

Конзорцијум Авала бус 500
Булевар Михајла Пупина 171
тел. 060/4516-516
avalabus500@gmail.com

СП Ласта а.д. Београд
Аутопут Београд - Ниш 4
тел. 3348-555, 3348-556, 3348-557
www.lasta.rs

СП Ластра д.о.о. Лазаревац
Владике Николаја Велимировића 12
тел. 8123-297; 8117-032; 8117-031; 8126-578; 8121-097; 8126-577; 8123-262; 8122-980; 8121-082; 8122-867
office@lastra.rs
www.lastra.rs

АСП Стрела д.о.о. Уб
Свете Поповића 3
тел. 014/411-901

АСП Стрела д.о.о. Обреновац
Белопољска 6
тел. 062/277-244

Превоз на ноћним линијама обављају превозници:

 • СП „Ласта” а.д., Београд
 • Престо д.о.о.
 • Lui travel d.o.o.
 • Ћудрић д.о.о.
 • Arriva Litas d.o.o.

На територији града Београда у оквиру линијског превоза независно од врсте линијског превоза (градски, приградски и локални превоз) и подручја које обухвата примењује се интегрисани тарифни систем (ИТС). Превоз путика на свим регистрованим градским, приградским и локалним линијама у оквиру ИТС, независно од вида превоза и превозника, остварује се уз важећу и одговарајућу возну исправу.

Издавање, продаја и контрола возних исправа обавља се у организацији организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове јавног линијског превоза.

Превоз на Минибус експрес линијама обављају:

 • Банбус д.о.о.
 • Транспродукт-буспревозr д.о.о..

Минибус експрес линије:
- А1 (Трг Славија – Аеродром Никола Тесла)
- Е1 (Устаничка – Нови Београд /Блок 45/)
- Е2 (Петлово брдо – Дунав станица)
- Е6 (Миријево IV – Нови Београд/Блок 45)
- Е9 (Кумодраж – Дорћол/ СРЦ Милан Гале Мушкатировић)