Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Kraljice Marije 1/XVIII

e-mail: obrazovanje@beograd.gov.rs

Aleksandra Čamagić, v.d. sekretara, 7157-019
Igor Raičević, podsekretar, 7157-019

Prosvetna inspekcija: 7157-832

Subvencije za privatne vrtiće:
- naknada troškova: 7157-113, 7157-116, 7157-021, 7157-097, 7157-098, 7157-805
- ostvarivanje prava (rešenja): 715-7273; 715-7309; 715-7088; 715-7105

Prijem stranaka radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu u oblasti obrazovanja obavlja poslove koji se odnose na:
-    obezbeđivanje i sprovođenje potreba iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zakonom;
-    osnivanje osnovnih škola i utvrđivanje broja i prostornog rasporeda osnovnih škola (mreža osnovnih škola);
-    planiranje i realizaciju izgradnje novih školskih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje postojećih školskih objekata;
-    predlaganje imenovanja i razrešenja članova školskih odbora u saradnji sa predstavnicima organa škola i grada;
-    donošenje odluke o prekidu obrazovno vaspitnog rada u školama;
-    sprovođenje postupaka javnih nabavki iz nadležnosti sekretarijata;
-    stručno obrazovanje zaposlenih u školama;
-    praćenje stanja zaštite i bezbednosti učenika u školama;
-    obezbeđenje sredstava za jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi;
-    zaštitu i bezbednost učenika i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije;
-    realizaciju projekata od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja, konkursa za stipendiranje talentovanih srednjoškolaca i studenata i studenata i srednjoškolaca sa invaliditetom;
-    koordinaciju rada Komisije za dodelu nagrada grada Beograda u oblasti obrazovanja i stvaralaštva mladih;
-    saradnju sa drugim nadležnim ustanovama i organizacijama;
-    koordinaciju rada interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat u oblasti obrazovanja obavlja i poverene poslove inspekcijskog nadzora nad radom ustanova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu u oblasti dečje zaštite vrši poslove koji se odnose na:
-    osnivanje predškolskih ustanova, ustanova i organizacija u oblasti dečje zaštite i ustanova za rekreativni boravak dece;
-    praćenje potreba porodica, planiranje izgradnje novih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje postojećih predškolskih ustanova;
-    finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, investicionog održavanja i opremanja predškolskih ustanova;
-    organizacija i finansiranje delatnosti u izdvojenim odeljenjima u prostorima osnovnih škola i drugim prostorima koji ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
-    donošenje mreže predškolskih ustanova na teritoriji grada;
-    finansiranje delatnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja (celodnevni i poludnevni boravak i drugi posebni i specijalizovani programi, ishrana, nega i preventivna zdravstvena zaštita dece predškolskog uzrasta) u skladu sa zakonom i praćenje celokupnog finansijskog poslovanja predškolskih ustanova, a posebno korišćenje budžetskih sredstava;
-    javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata;
-    aktivnosti vezane za imenovanje upravnih odbora predškolskih ustanova i ustanova za rekreativni boravak dece;
-    utvrđivanje cena usluga u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad, kao i uslove i način ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, odmora i rekreacije;
-    podsticanje ostvarivanja programa i oblika rada sa decom predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom;
-    utvrđivanje većeg obima prava od prava utvrđenih zakonom i povoljnijih uslova za njihovo ostvarivanje;
-    davanje saglasnosti predškolskim ustanovama za utvrđivanje početka i završetka radnog vremena u zavisnosti od potreba korisnika usluga;
-    davanje saglasnosti na način i postupak upisa u predškolske ustanove;
-    obezbeđivanje prostora i opreme za realizaciju pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u školu;
-    praćenje i obezbeđivanje kontrole ishrane i preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama;
-    finansiranje osiguranja dece, objekata i opreme predškolskih ustanova;
-    finansiranje osiguranja objekata i opreme ustanova za rekreativni boravak dece;
-    učestvovanje u finansiranju izgradnje, investicionog održavanja i opremanja objekata za rekreativni boravak dece;
-    saradnju sa drugim nadležnim organizacijama;
-    realizaciju konkursa društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti dečje zaštite i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima. 

Sekretarijat u oblasti dečje zaštite vrši poslove koji se odnose na vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije. Sekretarijat u oblasti dečje zaštite vrši i poslove državne uprave koje republika poveri gradu, a koji se odnose na: vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju, kao i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Sektor za delatnost obrazovanja
Sektor za delatnost dečje zaštite
Sektor za investicione i studijsko analitičke poslove
Sektor za finansijsko-materijalne poslove
Sektor za upravne i normativne poslove
Sektor za inspekcijski nadzor

  
  Korisni linkovi