Sektor za vodoprivredu

Sektor za vodoprivredu
Kraljice Marije 1/XVII
e-mail: privreda@beograd.gov.rs
Kontakt telefon: 7157-303 i 7157-304

Obaveštenje o postupku za postavljanje plutajućih objekata za lica koja su zaključila ugovor o zakupu vodnog zemljišta možete pogledati/preuzeti ovde: