Pretraživanje

ponedeljak, 28. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o produženju roka za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20

utorak, 15. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača za cjn broj 5/20 - Sveže meso, partija 1 (juneće meso)

petak, 4. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20

ponedeljak, 9. novembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 9/20 - partije 4 i 5

sreda, 4. novembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 9/20 - partija 9