Ostala preduzeća i organizacije

Grad Beograd je osnivač i sledećih preduzeća i organizacija:

 • "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda" JP
 • "Urbanistički zavod Beograda" JP
 • Turistička organizacija Beograda
 • JP "Sava centar"
 • JP "Ada Ciganlija"
 • JP "Beogradska tvrđava"
 • "Arena Beograd" d.o.o.
 • JP "Hipodrom Beograd"
 • Javno vodoprivredno preduzeće "Beogradvode"
 • JP „Zoološki vrt grada Beograd”
 • JP „Putevi Beograda”​
 • „Veletržnica - Beograd” d.o.o.

Grad Beograd je pojedine komunalne poslove poverio sledećim preduzećima:

 • SP "Lasta" - delatnost javnog prigradskog i lokalnog prevoza putnika u linijskom saobraćaju na teritoriji Grada Beograda.
 • Preduzeće "Dimničar" - dimničarska delatnost.