Pretraživanje

ponedeljak, 12. februar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid za potrebe izrade Izmena i dopuna PDR naselja Busije

ponedeljak, 12. februar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid za potrebe izrade PDR kompleksa „Oasis” u Bečmenu

sreda, 31. januar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti 2PO+PR+M+16, KO Savski venac