Најновије информације Секретаријата за јавне приходе

 

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Пресељење Одељења Сурчин

Могућност електронског подношења пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине

Достава решења за порез на имовину у електронски сандучић

* Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Службене мејл адресе за пријем поднесака у време ванредних мера

*Нови режим рада Секретаријата за јавне приходе

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

*Нови Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

* Порез на имовину за 2020. годину

Комуналне таксе – Накнаде за коришћење јавних добара

*Порез на имовину за 2019. годину

Измене и допуне Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину