Најновије информације Секретаријата за јавне приходе

 

Нови режим рада Секретаријата за јавне приходе

Пресељење Одељења јавних прихода за општину Палилула

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Пресељење Одељења јавних прихода за општину Лазаревац

*Нови Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

Пресељење Одељења јавних прихода за општину Палилула

* Порез на имовину за 2020. годину

*Уплата четвртог  квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Комуналне таксе – Накнаде за коришћење јавних добара

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

*Порез на имовину за 2019. годину

Измене и допуне Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину