Pretraživanje

četvrtak, 4. januar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene za projekat Beogrid 2025

četvrtak, 21. decembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na K.P. 6241/1 KO Palilula, Višnjička 74

utorak, 19. decembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR za područje privredne zone

utorak, 19. decembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - treća faza