Претраживање

понедељак, 20. новембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП са идејним решењем за изградњу стамбено-пословног објекта ПО+П+2+ПС насеље

понедељак, 20. новембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за део блока уз Заплањску улицу, ГО Вождовац