Potvrđeni urbanistički projekti

Potvrđeni urbanistički projekti (od 29. aprila 2015. godine)

UP blok 32 – KP 1172/8 KO Novi Beograd (IX-13 350 13-21 2016)

UP tržni centar „ADA MALL” – KP 10175/4, 10101/1, 10100/1, 10100/2, 10100/3 i 10100/4 KO Savski venac (IX-08 350.13 36/2016)

UP izgradnja SSG – KP 2381/1 KO Stara Rakovica (IX-09 350 13-53 2016)

UP blok 18 – KP 1508/349 KO Savski venac (IX-09 350 13-32 2016)

UP „Airport Garden” - KP 2906/1, 2906/14 KO Novi Beograd (IX-13 350.13-57/2016)

UP - KP 7750/3, 7751/1, 7752 i 7753 KO Voždovac (IX-06 350.13-56/2016)

UP „MONA” – KP 273 KO Stari grad (IX-11 350 13-71 2016)

UP „GREEN HEART” – KP 6775 KO Novi Beograd (IX-13 350 13-79 2016)

UP KP 2831/10 KO Novi Beograd Blok 43 (IX-13 350 13-90 2016)

UP GP1 u okviru kompleksa EPS, Toplice Milana bb, Voždovac (IX-06 350 13-62 2017)